Miten käsittelen ja raportoin ostot ja myynnit ulkomailta sekä hoidan niihin liittyvät ilmoitukset?